Sport

Zindywidualizowana oferta szkoleń sportowych pozwala na przeprowadzenie zajęć z zakresu różnorodnych dyscyplin, które wchodzą w skład naszej oferty ogólnej. Możliwe jest elastyczne tworzenie zestawu szkolenia, np. poprzez łączenie podstawowej nauki różnych sportów. W zależności od wieku uczestników (zajęcia prowadzimy zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i dla osób starszych) dostosowujemy treści oraz formę przekazywanej wiedzy.

 • Przykładowe tematy szkoleń sportowych:
  1. Być jak Chuck Norris – szkolenie technik nożnych na różnych poziomach zaawansowania
  2. Thunder fist – szkolenie technik bokserskich na różnych poziomach zaawansowania
  3. Mały bohater – szkolenie z elementami taekwondo dla dzieci i młodzieży, opierające się na rozwijaniu umiejętności sportowych oraz pracy w grupie i asertywności
 • Przykładowe tematy szkoleń samoobrony:
  1. Bezpieczna kobieta – szkolenie z samoobrony dla pań
  2. Walka w bliskim kontakcie – poziom od 1 do 3 – szkolenie zakresu realnej samoobrony obejmującej obronę przed napastnikiem nieuzbrojonym
  3. Counterterrorist – poziom od 1 do 2 – szkolenie z zakresu realnej samoobrony obejmującej obronę przed napastnikiem uzbrojonym w nóż lub broń palną
 • Przykładowe tematy szkoleń strzeleckich:
  1. Pistol – poziom od 1 do 3 – szkolenie z zakresu bojowego posługiwania się bronią krótką
  2. Carbine – poziom od 1 do 3 – szkolenie z zakresu bojowego posługiwania się bronią długą