Psychologia sportu

Oferta Kuźni Bohaterów w obszarze treningu mentalnego skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i grupowych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, umożliwiamy korzystanie z urządzeń wspierających rozwój psychomotoryczny, a także zastosowanie treningu biofeedback.

 • Przykładowe tematy szkoleń dla zawodników:
 1. Umiejętności psychomotoryczne – diagnoza, trening i monitoring.
 2. Lew, orzeł, a może kobra? Ja jako zawodnik.
 3. Stwórzmy zgrany zespół – integracja drużyny oraz podstawy efektywnej komunikacji.
 4. Do czego dążę? Wyznaczanie celów (indywidualnych i drużynowych) krótkoterminowych oraz długoterminowych według metody SMARTER.
 5. Skuteczna koncentracja i poszerzanie pola uwagi.
 6. Jak udźwignąć odpowiedzialność? Jak poradzić sobie ze złością? Opanowywanie emocji dla sportowców.
 7. Czym jest stres, jak na mnie działa i jak mogę go okiełznać?
 8. Zrelaksuj się i wyobraź sobie – relaksacja, praca z ciałem oraz trening wyobrażeniowy.
 9. Co umiem? W czym jestem dobry? – praca na mocnych stronach zawodnika jako podstawa wysokiego i stabilnego poziomu pewności siebie.
 10. Optymalne przygotowanie startowe sportowca.
 11. Mój perfekcjonizm w sporcie – pomaga czy przeszkadza?
 12. Trening biofeedback – jak można stosować go w sporcie?
 • Przykładowe tematy szkoleń dla rodziców:
 1. Jak wspierać, żeby nie przeszkadzać? Rola rodzica we wspieraniu rozwoju dziecka uprawiającego sport.
 2. Zalety aktywności fizycznej – wychowanie dziecka poprzez sport.
 3. Zrozumieć perfekcjonizm dziecka, opanować perfekcjonizm rodzica.
 4. Do boju! – czyli rodzic na zawodach.
 • Przykładowe tematy szkoleń dla trenerów:
 1. Moja własna filozofia pracy trenerskiej.
 2. Komunikacja i budowanie relacji z zawodnikiem.
 3. Trener najlepszym psychologiem – metody pracy z zawodnikami.
 • Współpraca indywidualna z zawodnikami