Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży kompleksowej oferty pozwalającej na rozwój fizyczny, psychologiczny oraz społeczny z wykorzystaniem sportu wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji to zapewnienie możliwości korzystania ze specjalistycznej oferty sportowej i psychologicznej dla min. 50 osób rocznie.

Partnerzy:

 

Postaw na głowę

 

Combat Sports Academy