Taekwon-do

Taekwon-do to narodowa sztuka walki Korei. Powstała w tym kraju w 1955 r. Jej pomysłodawcą i głównym twórcą był generał koreańskiej armii – Choi Hong Hi. Nazwa oddaje charakter tej sztuki walki – słowo „tae” oznacza techniki nożne, „kwon” to uderzenie pięścią, a „do” symbolizuje drogę życia.

Pierwotnie przeznaczona dla wojska, szybko została zaadoptowana do użytku cywilnego. Dzięki zaangażowaniu instruktorów i kilku pokoleń ich doświadczeń jest obecnie znakomitym systemem wychowawczym dla współczesnych dzieci i młodzieży. Kształtuje prócz wysokiej sprawności fizycznej, postawy moralne, uczy współpracy, odpowiedzialności. Trening taekwon-do wzmacnia pozytywne cechy charakteru. Adepci tej sztuki walki stosują się do jej pięciu zasad, którymi są: uprzejmość, uczciwość, wytrwałość, samokontrola i odwaga.