ZAMÓWIENIE SPRZĘTU DO WALK ORAZ DOBOKÓW I PASÓW

Do końca przyszłego tygodnia (18 lutego) zbieramy zamówienia na doboki klubowe, pasy oraz brakujący sprzęt do walk.
– Trenujący w Lipsku i Dąbrowie w grupach 7 kup i powyżej potrzebować będą ochraniaczy zębów, stóp, oraz rękawic.
– Trenujący w Lipsku i Dąbrowie w grupach 9-8 kup potrzebować będą ochraniaczy zębów i rękawic.
– Trenujący w Sokółce w grupie 9 kup i powyżej potrzebować będą ochraniaczy zębów oraz rękawic.