3. Rajd Pamięci Ofiar Jasionowa

28 sierpnia delegacja klubu wzięła udział w 3. Rajdzie Jasionowa.

Rajd organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska, którego trzecia edycja możliwa była dzięki zaangażowaniu p. Kamila Krysiuka, ma na celu pielęgnowanie pamięci o Ofiarach pacyfikacji wsi Jasionowo przeprowadzonej przez wojska niemieckie w odwecie za pomoc udzielaną partyzantom Armii Krajowej.

Żandarmi z Lipska, funkcjonariusze gestapo z Grodna oraz żołnierze specjalnej jednostki operacyjnej z Krasnego 26. sierpnia 1943 roku otoczyli wieś, a następnie mieszkańców zgromadzili w zabudowaniach należących do Franciszka Sztukowskiego. Osoby te były wyprowadzane nad krawędź masowego grobu, wykopanego uprzednio przez mieszkańców sąsiednich wsi i zabijane strzałem w tył głowy. Kilkoro dzieci wrzucono do mogiły żywcem. Ogółem zamordowano 58 osób (13 mężczyzn, 24 kobiety i 21 dzieci). Ocalało siedem osób ukrytych w stodołach i na strychach. Po egzekucji dokonano grabieży mienia zamordowanych, rozbiórki i dewastacji zabudowań. Zniszczono całkowicie 15 budynków mieszkalnych i 32 gospodarcze.