Kuźnia Bohaterów

Do kogo adresujemy ofertę Kuźni Bohaterów? Do wszystkich, którzy każdego dnia chcą stawać się lepsi. Wykuwamy herosów poprzez szkolenia, warsztaty, obozy oraz konsultacje indywidualne, naszą pracę opierając na sporcie i psychologii sportu, spajając docelowo oba obszary działaniami wychowawczymi i społecznymi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży kompleksowej oferty pozwalającej na rozwój fizyczny, psychologiczny oraz społeczny z wykorzystaniem sportu wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji to zapewnienie możliwości korzystania ze specjalistycznej oferty sportowej i psychologicznej dla min. 50 osób rocznie.

Partnerzy: